• 1

Галерия

Озеленяване и проектиране на градини

« Назад

В тази галерия виждате изпълнени от нас проекти за озеленяване - проектиране:
цветни фигури (снимка 1), зацветяване със сезонни цветя (снимки 2, 4, 11), проект за озеленяване на ограда (снимка 3), скица по проект на зелена площ (снимка 5), проекти за интериорно озеленяване (снимка 6), проект за озеленяване на офис (снимка 7), проект за зимна градина - план (снимка 8), проекти за диорама - УННС (снимки 9 и 10), изглед към проект на малка зелена площ (снимка 12), изглед към проект за озеленяване (снимка 13), детайл настилки към проект за озеленяване (снимка 14), идеен проект на зелена площ (снимка 15), идеен проект за озеленяване на хотел (снимки 16, 17 и 18), идеен проект за озеленяване на дворно място (снимка 19), дендрологичен проект (снимка 20), триизмерен детайл (снимка 21), детайл - перспектива към проект за озеленяване (снимки 22 и 23), проект за озеленяване (снимки 24, 25, 27), детайл по проект за озеленяване (снимка 28), скица на детайл към проект за озеленяване (снимки 29 и 31), проект за озеленяване на малка зелена площ (снимка 30).

« Назад