• 1

Интересно

  • Принципи на озеленяването

    Създаването на красиви градини и озеленяването им е цяло изкуство. Има няколко основни принципа, които всеки дизайнер трябва да спазва: фокусни точки, рамки, баланс, симетрия. След това чак идва цветът и ландшафтната архитектура. При планирането и изграждането на градините, дизайнерите се стремят към унифициран и привличащ вниманието пейзаж.

    Прочети публикацията