Интериорно озеленяване

Зимни градини - Вечнозеленият ъгъл на живата природа.

Той позволява да разширим живото пространство и да се приближим до природата неизлизайки от дома по всяко време на годината.Като правило това е неголямо пространство, появяващо се по архитектурен замисъл или естествено продължение на основното строителство, или отделно помещение, в което са създадени комфортни условия за растежа и развитеието на растителността по всяко време на годината.

Ограничеността и затвореността на постранството изискват специално планиране, строга диференциация на използваното пространство, като места за отдих, малки архитектурни форми и местоположението на растителността. В този смисъл при създаването на зимна градина трябва да се отчитат два фактора - инженерен и дизайнерски. Трябва да се подбират растения не само от гледна точка на растежните условия, но и от естетическа. Водата в градината изпълнява и функцията на акумулатор на топлина, поддържа влажността, затова винаги се приветства присъствието й в зимата градина.