ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - проектиране

При избора на проекираща организация  за обърнете внимание на:

 • наличие на съответната квалификация и образование
 • наличие на опит в областта
 • техническо оборудване
 • достъпност на информация за преходни проекти

Елементи при проектирането

 1. Какво искаме да правим? Дизайнът на една градина изглежда лесна работа. Нека видим в какво се състои
 2. Какъв е вашият стил? Всеки има индивидуален стил. Той е отражение на неговия мироглед. Вашият избор говори за Вас - начинът на обличане, начинът на гримиране, начинът на декориране на Вашият дом и т.н
 3. Голямата картина Дизайнът на всяка добре организирана градина трябва да отговаря на основни принципи - основна идея /център/, около който да бъде надградена градината
 4. Линии и форми В основата на някои от най-добрите градини са строгите линии и добре оформените пространства.Линиите в градината обикновено са част от алеите /очите /, но понякога водещите са отделните кътове и пространства.
 5. Баланс и пропорции Винаги ще усетите когато влезете в една добре балансирана градина, ще се почувствате конфортно, линиите ще стоят естествено в пространството, а обемите ще привличат погледа Ви.
 6. Какво искате да присъства? Досега говорихме за стилът Ви, за дизайнерските принципи, за линии и пропорции, а сега е време за функционалното разпределиние. Добре формулираните желания ще помогнат на дизайнера да съчетае естетика, практичност и функционалност
 7. Индивидуален дизайн на форми и обеми За да се постигне добро оформяне на градината трябва идеята да се претвори на хартия
 8. Избор на материаали Изборът на един или друг вид материали зависи от ситуирането им в дворното пространство, от последващия растеж, както и от терена / почва, структура и т.н/
 9. Избор на цветова гама Всички градини обикновено са пълни с цветове. Съществува почти неограничена палитра от възможности, които ни предоставя природата. Но изборът не се ограничава само до растенията, а и до инертните материали, акцентите, осветлението, аксесоарите.
 10. Окончателен проект Виждате, че създаването на една градина е комплекс от много дейности, спазване на правила и норми, фантазия, усещане за окръжаващия свят. А каква ща бъде Вашата?